JADWIGA HALIŃSKA
ul. Kopernika 4a,  82-103 Stegna Gd., POLSKA

email: modele@halinski.com.pl
tel. (55) 247 75 17

STRONA GŁÓWNA | OKRĘTY | SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE | POJAZDY | INNE | ENGLISH
AKCESORIA | NARZĘDZIA | ZAMÓWIENIE | MODELE SKLEJONE | REGULAMIN | ZDJECIA Z BUDOWY SURÓWKI
EMPiK | SKLEPY


  1. Właścicielem strony internetowej www.halinski.com.pl jest Wydawnictwo Andrzej Haliński - Jadwiga Halińska, 82-103 Stegna, ul. Kopernika 4a.
  2. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż swoich produktów głównie poprzez sieć salonów EMPiK, PSD "Ruch", sklepy modelarskie, księgarnie oraz wysyłkowo.
  3. Oferta strony nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i cech produktów.
    W przypadku zmian cen w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zachowuje prawo do cen, jakie obowiązywały w dniu złożenia zamówienia.
  4. Ceny produktów zamieszczone na stronie są cenami brutto.
  5. Zamówienia można składać:
    • Listownie: na w/w adres Wydawnictwa.
    • E-mailem: modele@halinski.com.pl.
    • Telefonicznie: tel. (55) 247-75-17 w godzinach 10.00-17.00 od poniedziałku do piątku.
  6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
    Do wartości zamawianych towarów dolicza się zryczałtowane koszty pakowania i wysyłki w wysokości:
    • 14,00 PLN przy przedpłacie na konto.
    • 22,00 PLN w przypadku zapłaty przy odbiorze przesyłki.
    Dotyczy to tylko dostawy towarów na teren Polski.
    Koszty pakowania i wysyłki za granice Polski podlegają indywidualnej wycenie, zależnej od masy zamawianego towaru i lokalizacji odbiorcy.
  7. Zamówienie powinno zawierać kompletny adres do wysyłki (w miarę możliwości również nr telefonu kontaktowego), nazwę i ilość zamawianego towaru, sposób uregulowania należności za zamówione towary. W odpowiedzi Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz numer zamówienia, który (w przypadku przedpłaty) należy podać przy przesyłaniu należności, oraz wszelkie inne niezbędne informacje.
  8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni. W przypadku niemożności wywiązania się z zamówienia w tym terminie (np. z powodu braku towaru) Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo:
    • zrezygnować z zamówienia lub jego części - w przypadku zamówień opłaconych zwrot kwoty wpłaconej (lub odpowiedniej jej części) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Wydawnictwa o rezygnacji.
    • wybrać towar zastępczy o tej samej wartości
    • zaproponować inne rozwiązanie
  9. Na życzenie wystawiam faktury (nie jestem płatnikiem VAT). Dane do faktury należy podać przy składaniu zamówienia.
  10. Zamawiający ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot należności z tego tytułu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania odesłanego towaru, na wskazane konto.
  11. Może zdarzyć się, że przesyłka zostanie uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku Zamawiający może - po uprzednim skontaktowaniu się z Wydawnictwem i opisaniu sprawy - domagać się wymiany towaru na pełnowartościowy.
  12. Sprawy sporne nie objęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego.
OSTATNIA AKTUALIZACJA 22.01.2018